Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie


Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. Pedagog szkolny -mgr LIDIA MĄDROWSKA:

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
• udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
• przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
• rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,
• prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona),
• ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
• prowadzi zajęcia integracyjne w klasach I,
• udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
• prowadzi konsultacje dla rodziców
• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
• wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
• współpracuje z instytucami takimi jak: MPP-P, MOPR, TPD, Sąd, Policja , Urząd Miasta, i innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzie
 

PEDAGOG SZKOLNY PROWADZI DZIAŁANIA DLA UCZNIÓW W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W RAMACH:
- ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH DLA DZIECI Z KLAS I – VI
- ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z KLAS IV -VI
- INDYWIDUALNEJ TERAPII

GODZINY ZAJĘĆ SĄ DOSTOSOWANE DO PLANU LEKCJI UCZNIÓW.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJEMY,
WSZYSTKIE SIŁY I MOŻLIWOŚCI,
MAMY JUŻ W SOBIE, OD ZAWSZE.
TRZEBA JE TYLKO ODKRYĆ.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z kolegą, rodzicem, nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
5. Chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób.
6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Na terenie naszej szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: dyrektora, wychowawcy, nauczyciela i każdego pracownika szkoły.

Drogi Uczniu !!!
Masz problem? Nie wiesz, jak go rozwiązać? Nie masz jednak odwagi, aby przyjść osobiście na rozmowę? Teraz będziesz miał(a) możliwość skorzystania z porady poprzez korespondencję mailową. Nie martw się! Zawsze jest jakieś wyjście. Wspólnie łatwiej znaleźć „klucz” do rozwiązania sytuacji. Zachęcam do kontaktu e-mailowego

 

 

 

Linki

Biuletyn Informacji PublicznejUrząd Miejski w KoninieSzkoła WspółpracyMały MistrzĆwiczyć każdy możeOwoce w szkoleSzklanka MlekaOffice 365 dla instytucji edukacyjnych

Wszelkie prawa zastrzeżone SP 10 KONIN© 2014  CMS Odwiedzin: 1389149

projektowanie stron www