Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników,

materiałów edukacyjnych uczniom

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie

 

 1. Podręczniki są własnością Szkoły.

 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową oraz dołączone do nich materiały edukacyjne. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

 3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu lub odkupienia podręczników.

 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia klasy I, II lub III, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 6. Dla każdego oddziału klasowego (klasy I, II i III) przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

 9. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom w pierwszym tygodniu września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.

 10. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

 11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

 12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

 

Linki

Biuletyn Informacji PublicznejUrząd Miejski w KoninieSzkoła WspółpracyMały MistrzĆwiczyć każdy możeOwoce w szkoleSzklanka MlekaOffice 365 dla instytucji edukacyjnych

Wszelkie prawa zastrzeżone SP 10 KONIN© 2014  CMS Odwiedzin: 1389163

projektowanie stron www